دوشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۷

ثبت نام

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:۲۲

مرداد
۱۳۹۶
شمـاره
۱۰۹۴۳

آغاز عملیات اجرایی نیروگاه 25 مگاواتی مولد مقیاس کوچک در شهرستان سلماس
یکصد واحد بهداشتی استان مازندران همزمان در نوشهر افتتاح شد
افزایش بودجه جهت پایداری شبکه و تامین برق مطمئن و پایدار در استان گلستان
تولید پایدار گاز طبیعی با استفاده از 65 چاه فعال در منطقه عملیاتی خانگیران
کسری 400 لیتر در ثانیه منابع آب روستایی استان یزد
ایجاد هزار و 800 شغل توسط سپاه لرستان طی سال گذشته
برگزاری جلسه کار گروه انسجام بخشی آب و آبفا گلستان
برگزاری همایش نقش بسیج در مدیریت مصرف برق در اهواز
قلم خبرنگار مسئولیت آگاه‌سازی یک نسل را بر عهده دارد
ترساندن مردم از تهدیدات دشمن از خود تهدیدها خطرناک‌تر است
خدمات چهار ساله مدیریت شهری شاهرود ارزنده بوده است
فرصت از دست رفته روز خبرنگار برای خبرنگاران استان فارس
بازدید معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از تصفیه خانه فاضلاب گنبد
نجات اقتصاد کشور مستلزم توجه به بخش خصوصی است
دغدغه واحد همه مدیران وخبرنگاران باید برای مردم باشد

صفحه ۴