چهارشنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۷

ثبت نام

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:۲۳

دی
۱۳۹۶
شمـاره
۱۱۰۶۶

ضرورت توجه هرچه بیشتر به اقتصاد صنعت برق
لزوم انجام سرمایه‌گذاری‌ها در قالب بورس و شرکت‌های سهامی عام
توجه ویژه به موضوع اخلاق حرفه‌ای در طرح تحول و نوآوری آموزش
نصب 3700 انشعاب جدید گاز در خراسان رضوی
درختکاری 430 هکتار از اراضی کمربند سبز مشهد
تهیه دستورالعمل پایگاه تغذیه سالم در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بخش عفونی بیمارستان اکبر تنها بخش فوق تخصصی کودکان در شرق کشور است

صفحه ۱۲