یکشنبه, ۰۶ بهمن ۱۳۹۸

ثبت نام

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:۰۶

تیر
۱۳۹۷
شمـاره
۱۱۱۸۶

 390 نفر از زندانیان جرائم مالی غیرعمد با کمک خیران آزاد شدند
بیش از 90 درصد استان تحت خشکسالی قرار دارد
130 میلیارد ریال اعتبار به حوضه آبخیزداری زنجان اختصاص یافت
تشکیل کارگروه ویژه پیگیری اجرای طرح‌های اشتغالزایی روستایی در زنجان
آستانه تحمل در جامعه کاهش یافته است
استان زنجان از لحاظ تعداد پایین پرونده و زندانی نسبت به جمعیت جزو استان‌های خوب کشور است
احداث پیاده راه آرامش را به زندگی شهروندان برمی‌گرداند
قاموس لاله‌ها (156)
افت 77 سانتی‌متری آب‌های زیرزمینی در استان فاجعه است
استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و مطبوعات در ارتقاء فرهنگ عمومی و صرفه‌جویی در مصرف آب