چهارشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۸

ثبت نام

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:۱۸

مهر
۱۳۹۸
شمـاره
۱۱۵۵۲

حملات آرامکو چگونه محاسبات امنیتی اسرائیل و اعراب در مورد ایران را تغییر داد؟
معامله‌ای میان اردوغان و ترامپ درباره شرق سوریه صورت گرفته است