سه شنبه, ۰۱ بهمن ۱۳۹۸

ثبت نام

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:۲۴

دی
۱۳۹۸
شمـاره
۱۱۶۲۹

حوادث را ابزار و بهانه تسویه حساب‌های سیاسی قرار ندهیم
خروج آمریکا از منطقه باید در اولویت قرار گیرد
انتقام واقعی از اقدامات جنایتکارانه و غیرقانونی آمریکا خروج آن‌ها از منطقه است
علاقمند هستیم با همه کشورهای منطقه روابط نزدیک داشته باشیم
حضور نظامی آمریکا در منطقه فضا را متشنج کرده و عصبانیت ملت‌ها را بدنبال داشته است
امیدوارم روابط تهران – مسقط بیش از پیش و در همه زمینه‌ها گسترش یابد
وزرای امور خارجه ایران و پاکستان درباره کاهش تنش در منطقه رایزنی کردند
بیانیه هیات دولت درخصوص وقایع اخیر کشور