امام جمعه موقت تهران:
نگاه به نظام بودجه ریزی باید در کوتاه مدت تغییر کند

صفحه خبر - تاریخ: 22-10-1397, 00:01

امام جمعه موقت تهران تغییر در نگاه به نظام بودجه ریزی در کوتاه مدت را ضروری دانست و گفت: دستگاه مالیاتی برای آن که عادلانه مالیات دریافت کند، نیازمند اطلاعات است و همه دستگاه‌ها باید اطلاعات را طبق قانون در اختیار نظام مالیاتی قرار دهند.
به گزارش ایرنا، حجت ابوترابی فرد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران اظهارداشت: لایحه بودجه تبیین‌کننده نقشه راه یک کشور در طول یک سال است به طوری که بعضی از تحلیلگران سیاسی و اقتصادی می‌گویند بودجه سال آینده را ارائه دهید تا ما تحلیل خود را از حوزه‌های گوناگون اقتصادی فرهنگی و سیاسی آن کشور ارائه کنیم.
وی افزود: بسیاری از صاحبنظران و مرکز پژوهش‌های مجلس اعتقاد دارند تفاوت معناداری بین لایحه بودجه 98 با سال‌های گذشته بجز افزایش ارقام متناسب با تورم دیده نمی‌شود البته اقدامات شفاف سازی شکل گرفته است و قدم‌های کوتاه برای کاهش بعضی از هزینه‌ها برداشته شده است اما این اقدامات متناسب با تحول و تغییر و حرکت به سمت بودجه مبتنی بر عملکرد نیست.
ابوترابی فرد تحول در سیاست‌های مالی، پولی و نظام بانکی کشور را ضروری دانست و گفت: اگر در سیاست‌های مالی اصلاحات ساختاری انجام نشود در سال‌های پیش رو با مشکلات جدی روبرو می‌شویم.
وی تصریح کرد: اگر سیاست‌های پولی اصلاح نشود پدیده تورم از جامعه رخت بر نخواهد بست و اگر نظام بانکی اصلاح نشود رشد برای کشور چالش‌های عمده ایجاد می‌کند.
نایب رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر ضرورت تغییر در ساختار مالیاتی کشور گفت: ساختار مالیاتی کشور قابل قبول نیست، امروز صاحبنظران اظهار می‌کنند که بین 40 تا 50 درصد یعنی حدود 40 تا 50 هزار میلیارد تومان یا بیش از آن فرار مالیاتی داریم.
ابوترابی فرد با بیان این که اصلاح نظام مالیاتی به معنای افزایش نرخ مالیات نیست، تصریح کرد: امروز در تعریف حکمرانی خوب یکی از شاخص‌ها نظام مالیاتی فراگیر،جامع و عادلانه است و ما با آن فاصله بسیار زیادی داریم.
وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از فرارمالیاتی در کشور این امر را زمینه سازفساد اقتصادی عنوان کرد و گفت: باید پایه‌های مالیاتی باید افزایش پیدا کند. کشورهایی که خود را از تورم نجات دادند نگاه ویژه‌ای به پایه‌های مالیاتی داشتند.
امام جمعه موقت تهران خاطرنشان کرد: ما از بسیاری حوزه‌ها مالیات دریافت نمی‌کنیم. بعضی از افرادی که دستگاه قضایی آنها را محاکمه کرد به عنوان انسان متخلف در نظام اقتصادی کشور دهها حساب بانکی داشتند، منابع کلانی جابه جا شد و یک ریال پرداخت مالیاتی نداشتند.
ابوترابی فرد یادآورشد: دستگاه مالیاتی کشور برای آن که بتواند عادلانه مالیات دریافت کند، نیازمند اطلاعات است. همه دستگاهها باید اطلاعات را طبق قانون در اختیار نظام مالیاتی قرار دهند.
وی ادامه داد:در کشوری که نظام استکبار این تنگناها را خلق کرده است باید اصلاح ساختار مالیاتی کشور دستور اول کشور قرار بگیرد.
وی از نمایندگان مجلس خواست به طور جدی این مساله را در دستور کار قرار دهند و در عین حال تاکید کرد: این اقدام باید بدون کمترین تعرض به حقوق افراد انجام شود تا مبادا یک ریال از یک برادر و خواهر مسلمان اضافه دریافت شود که بر خلاف موازین شرعی و قانونی،و خیانت به نظام و ملت است همانطور که فرار مالیاتی خیانت به کشور و ملت است.
عضو اسبق کمیسیون تلفیق رسیدگی‌کننده به لایحه بودجه مجلس از حوزه‌های مهم برای اصلاح سیاست‌های مالی را اصلاح ساختار مالیاتی دانست و یادآور شد: در این زمینه مرکز پژوهش‌ها به این حوزه پرداخته و نمایندگان مجلس باید پایه‌های جدید مالیاتی را مورد توجه قرار دهند.

ابوترابی فرد با تاکید بر لزوم کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای واقعی اظهارداشت: نمی‌توان بدون کاهش هزینه‌ها قدمی برداشت، یکی از کشورهای همسایه در آغاز اصلاحات اقتصادی متوسط تورم 60 درصد را تجربه می‌کرد که با مدیریت هزینه‌ها قدم‌های اصولی برداشت.
وی ادامه داد: باید هزینه‌ها را مدیریت کنیم و افزایش حقوق‌ها متناسب با منابع واقعی بودجه تعریف شود.
وی تصریح کرد: افزایش حقوق با دست اندازی به منابع بانک مرکزی و منابع بانک‌ها یعنی کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم و این خیانت به ملت ایران است.
امام جمعه موقت تهران اضافه کرد: ما در ظاهر پیام می‌دهیم که 10 درصد 20 درصد حقوق شما را افزایش دادیم اما در پس این پرده پیام این است که 30 درصد 40 درصد ارزش پول شما را پایین آوردیم.
ابوترابی فرد با تاکید بر این که کاهش هزینه‌های عمومی باید جزو مسائل اصلی باشد به بودجه یکی از نهادها طی سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت:در طول سال 93 تا سال 98 اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی یک نهاد 225 درصد رشد دارد درحالی که باید در جهت کاهش هزینه‌ها حرکت کنیم.